est   eng   rus   fin   ger   fra   swe 
 Hästkvarnen  Tornet  Våra program  Prägling 

Prägling av et lyckomynt