est   eng   rus   fin   ger   fra   swe 
 Hästkvarnen  Tornet  Våra program  Prägling 
Prägling av et lyckomynt

 

Prägling av et lyckomynt

Detta är en spännande och hemlighetsfull aktivitet som alla klarar av att göra. Varje deltagare får välja ett blankt mynt med vägledning från en instruktör och prägla sitt eget tvåsidigt mynt på ett städ. Myntet blir ett lyckomynt efter att man har gnuggat in sina önskan i den.

Under myntpräglingen berättas en historia ur Balthasar Russows krönika om hur en myntförfalskare kokades till döds på rådhustorget och om hur handelsförbindelserna med Ryssland upphörde år 1494.

Med förhandsanmälan är det också möjligt att skapa en matris och stämpla ett mynt med en egen design. Myntet kan kan antingen vara av brons eller silver och myntpräglingen kan äga rum på museet, på hästkvarnen, vid Köismäetornet eller en annan plats efter överenskommelse.

Google+ 
Prägling av et lyckomynt