est   eng   rus   fin   ger   fra   swe 
 Muuseum  Hobuveski  Köismäe torn  Programmid  Vermimine  Ekspositsioon  Pildid 
Lääne ristikäik

Tallinna kiviraidurid koondusid nagu tollal teisedki käsitöölised tsunfti. Nende tsunft kuulus Oleviste gildi alla. Osa kiviraidureid olid jõukad majaomanikud ja mõjukad linna bürgerid. Tallinnast eksporditi raidkive Soome (Turu Toomkirikusse) ja mujale välismaale. Eksponeeritud on ainult Tallinnast pärinevad raidkivid. Neid on püütud esitada mõnevõrra kronoloogilises järjekorras liikide viisi grupeeritult. Ekspositsiooni algame lääne ristikäigus akna konstruktsiooni juurde kuulunud kolmelt poolt vaadeldavate raidplaatidega. Need ristkülikukujulised reljeefplaadid on tõenäoliselt asetsenud akna keskel akna silluse toestamiseks. Kõik kolm plaati pärinevad 16.sajandi algusest (?.1510). Kaks neist 'Ohakas' ja'Viinapuuväät' (fragment) on leitud 1934.a.Toompea lossist seinasse müüritult. Kolmas, stiliseeritud nelinurksete lehtedega plaat leiti 1931.aastal Viru tn.nr.11 lammutatud majast. Need kitsad mõlemapoolse reljeefiga kaunistatud nelinurksed plaadid moodustavad kindla stiiliühtse grupi. Alustame vaatlust Viru tänavalt pärineva plaadiga. Sellel on mõlemal poolel reljeefi allosas kujutatud fantastilist looma - lohet. Ühel plaadi poolel on ta kolmepäine, teisel ühepäine. Lohe suust kasvab viinamarjakobarate ja omapäraste nelinurksete stiliseeritud lehtedega viinapuuväät. Reljeefi üldlahendus on väga arhailine. Nii, et seda plaati võiks dateerida 15.sajandi algusesse, samasse perioodi kui Suurgildi kapiteelid (ühel daatum 1410). Neid iseloomustab äärmiselt tasapinnaline käsitlus. Kuid plaadi töödeldud serva profileeringus leiame keppestiili sugemeid, mis kõnelevad selgesti uuest vormikeelest. Seega 15.sajandi lõpust 16.sajandi algusest. Toompealt leitud plaatide ('Ohakas' ja 'Viinapuuväät') reljeefi vormikõne on veelgi rangem ja lakoonilisem aga mõlema serva profileeringus leiame nagu Viru tänavalt pärineval plaadil keppestiili sugemeid. Lääne ristikäigu põhjaotsa paigutatud mälestustahvel pärineb 16.sajandist. See leiti Kohtu tn.nr.5 maja rusude alt. Tahvel on väga kannatanud. Sellel on kujutatud kompositsiooni:vasakul Kristus ristil ja tema ees paremal põlvili rüütel põlvitamas, rüütli taga sõjaratsu pea. Surnu kujutamine palves põlvitamas oli levinud laad Vana-Liivimaal. Akende vahel on dolomiidist elegantses hilisgooti vormides siseportaali osa. Sellel renessanslik puhtdekoratiivne vaasimotiiv. Samas ristikäigus on kaks 17.sajandi esimeselt poolelt pärinevat madalareljeefse ornamendiga kivitahvlit. Need tahvlid asetsesid Oleviste Kiriku kõrval asuva maja keldriava palestikus. See maja hävis Suure Isamaasõja päevil märtsipommitamise tulemusena ja kivid leiti varemete koristamisel. Neil kividel on madalreljeefne varabarokne abstraktne ornament, mida on renessanskunstile omases laadis edasi antud. Kivitahvli pinnale joonestub hõredalt renessanssornamendile omane arabeskne joon.
Tallinna kivimeistrite koolkond
Lääne ristikäik
Lõuna ristikäik
Ida ristikäik